Smluvní pojišťovny

Pojišťovna Kód
Všeobecná zdravotní pojišťovna 111
Vojenská zdravotní pojišťovna 201
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven 207
Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA 209
Zdravotní pojišťovna MV ČR 211